Reünie 2020

Beste jaargenoten, oud cadetten, (oud) partners en oud stafleden,

Op 25 augustus 2020 hadden we vorig jaar gepland om een borrel/bijeenkomst  te organiseren, op de dag dat het, voor de meesten van ons, 45 jaar geleden is dat we de KMA mochten betreden.

 

Helaas heeft het coronavirus ons normale leven behoorlijk in de war gebracht.  Door de maatregelen die nu gelden om het virus zoveel mogelijk in te dammen, is onze manier van leven (hopelijk slechts tijdelijk) ingedamd: we moeten de anderhalve meter naleven met alle gevolgen van dien. 

 

Bij navraag bij het facilitair bedrijf op de KMA kregen wij te horen dat er max 10 personen in de ons toegewezen ruimte mochten verblijven op 25 augustus.  Deze beperking zal in ieder  geval tot 1 september gelden. Daarna zullen we voorlopig nog steeds met de beperking van de 1,5 meter moeten leven.

 

Het reünie comité van de reünie vereniging KMA opkomst 1975 heeft besloten vanwege de eerder beschreven beperkingen de bijeenkomst te verschuiven naar 2021, en wel op woensdag 25 augustus. Zet die datum dus maar alvast in uw agenda en we hopen op een grote opkomst. 


Details volgen te zijner tijd via mail en hier op onze website.