Geneeskundige Troepen

LIED VAN DE GENEESKUNDIGE TROEPEN

 

Hospikken zijn altijd paraat 

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

Ze zingen soms, maar meestal niet 

En als ze het doen dan klinkt het lied: 

Laat ons blijven zwerven 

Door het vaderland 

Alwaar wij eens zullen sterven 

Met de spuit nog in de hand, nog in de hand.