Infanterie

Wij zijn van d’Infanterie, 

’t wapen groot en sterk. 

Door alle eeuwen heen was 

Zij de draagster van ’t geweer. 

Voorwaarts, granaat gereed, 

op de vijand in, 

volhardt door alles heen. 

Grijpt hem aan, 

slaat hem neer 

en overwin!

 

Wij zijn van d’Infanterie, 

’t wapen groot en sterk. 

Zijn trots op hen die vielen 

in Oost en West en Moederland. 

Staan eveneens gereed 

En off’ren ons op, 

Vooruit met slag en stoot! 

Grijpt hem aan, 

slaat hem neer 

en overwin! 

 
 

Wij zijn van d’Infanterie, 

’t wapen groot en sterk. 

Ook de toekomst is aan ons 

En voert naar daden, eer en roem. 

Ondanks alle verandering 

Blijft de kern bestaan. 

Vooruit met vuur en tank! 

Grijpt hem aan, 

slaat hem neer 

en overwin!