Cadettenlied

CADETTENLIED

Tekst: P.D. van Essen Muziek: J.L. Abel (1887)

Komt wapenbroeders, Neêrlands zonen

Door ’t zelfde levensdoel verwant

Met heilig vuur bezield voor ’t ééne

Verknocht aan ’t zelfde Vaderland

Verheft, verheft den zang

Ontbloot, ontbloot uw hoofden

En zweert met ons denzelfden eed

En zweert met ons denzelfden eed

Dien eenmaal onze vaad’ren zwoeren

Toen vreemd geweld hen zuchten deed

Dien eenmaal onze vaad’ren zwoeren

Toen vreemd geweld hen zuchten deed

 

Hetzij in ’t koele, blonde Noorden

Op d’eigen grond van ’t vaderland

Of in de diepe donk’re wouden

Van Insulinde’s lachend strand

Nooit zal een blaam uw wit besmetten

O Neêrlands fiere vlag

Zolang in Kilacadmons muren

Een enkel hart nog kloppen mag

Zolang in Kilacadmons muren

Een enkel hart nog kloppen mag

En mocht eenmaal de oorlogsfakkel

Weer blaken aan het Dietse strand

En vreemder dwang u weer bedreigen

U, vrijheid van ons vaderland

Dan zouden wij Cadetten tonen

Dat ’t oude bloed nog in ons vloeit!

Dat liefdevuur voor Nassau’s helden

Nog steeds in onze boezem gloeit

Dat liefdevuur voor Nassau’s helden

Nog steeds in onze boezem gloeit

 

Komt wapenbroeders, Neêrlands zonen

Door ’t zelfde levensdoel verwant

Met heilig vuur bezield voor ’t ééne

Verknocht aan ’t zelfde Vaderland

Komt, zweert met ons dan deze woorden

Zweert: “Trouw aan Koningin en Land”

Komt, zweert met ons dan deze woorden

Zweert: “Trouw aan Koningin en Land”