Aanmelden als lid

Reünie Vereniging KMA Opkomst 1975

Secretaris Math Weijers

secretaris@rvkmao1975.nl

Meld u aan als lid

Lid kunnen worden jaargenoten van de opkomst 1975 en hun (nagelaten) partners.
Ook anderen, die zich met de opkomst 1975 verbonden voelen, kunnen zich opgeven.
Het bestuur beslist over de registratie als lid.

KMA Breda