VERSLAG REUNIE 22 september 2022

BERNHARD KAZERNE, AMERSFOORT

VERSLAG

Vanwege de Covid perikelen is deze “kleine” reünie twee keer uitgesteld. Waar we in 2020 mogelijk de Bologna zaal op de KMA hadden mogen gebruiken, was dat nu niet zo. Maar we konden terecht op een prima locatie: de Bernhardkazerne in Amersfoort, óók een “bakermat”, maar dan van de cavaleristen. Dank aan de Commandant van de Bernhard kazerne en zijn facilitaire dienst dat wij hier mochten zijn. Zo’n 67 deelnemers konden genieten van een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

In het inleidende welkomstwoord van de voorzitter van de reüniecommissie, Ro Dongor, liet hij nog even wat cijfers de revue passeren. In 1975 zijn we begonnen met 170 personen (123 van de landmacht en 47 van de luchtmacht). 90 cadetten stonden aan de eindstreep in 1979, maar daar was ook wel wat sprake van “wisselingen” door de asymptoten. Natuurlijk stonden we ook even stil bij hen die ons zijn ontvallen.

Ook memoreerde Ro dat het in 2025 50 jaar geleden is dat we opkwamen en daar willen wij zeker bij stil blijven staan. De reüniecommissie denkt daarbij aan een soiree in gepaste kleding. We streven ernaar dit te laten plaats vinden in week 35 van 2025, rond onze oorspronkelijk opkomstdatum te weten 25 augustus. En natuurlijk hopen we op een plekje op de KMA. Als er nog andere ideeën zijn kunnen die worden aangedragen bij de commissie.

Tot die tijd stelt de reüniecommissie voor om jaarlijks een “borrel” te organiseren. De aanwezigen stemmen in meerderheid in met dit voorstel.

De welkomstwoorden werden gevolgd door enkele “woorden van bezinning” van de kant van onze oude Senaatsvoorzitter, Erik de Bruine. Hij belichtte onder meer de grootste les van zijn tijd op de KMA, namelijk het dilemma tussen consistente besluitvorming en de gevolgen daarvan voor individuen. Ethiek was als zodanig niet alleen een theoretisch “vak”.

Aansluitend werd met  een beoogde zelfde diepgang, muzikaal en vooral “meerstemmig” ons jaarlied ingezet, met dank voor de tekst op het screen…..

“Waarom zijn wij toch hier gekomen, wat is er hier toch aan de hand….”  😂

Het genieten van het hapje en drankje werd voortgezet in een gezellige ambiance. Er werden vele fijne gesprekken gevoerd. Ook zijn er natuurlijk de welbekende groepsfoto’s gemaakt. En toen om 16 uur het “Bonsoir Mes Amis” werd ingezet, bleek dat voor velen eigenlijk te vroeg. Een aantal hebben vervolgens nog hun gesprekken voortgezet tijdens de maaltijd bij Paresto. Defensie heeft geweldige locaties met geweldige mensen in de service!

De reüniecommissie hoopt alle leden en hun partners in 2023 weer terug te mogen zien. Mochten er onverhoopt toch mensen moeten ontbreken, wij realiseren ons dat we ook wat ouder worden, hopen wij op snelle berichtgeving.

Ro, Math, Richard, Leo.