TOESPRAAK VOORZITTER 22 september 2022

BERNHARD KAZERNE, AMERSFOORT

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER, RO DONGOR

Beste Jaargenoten, echtgenotes/partners en stafleden.

Goedemiddag.

Ik heet speciaal welkom onze CC van de landmachters, de kolonel Wim Kramer en zijn vrouw Jacomien.  

Omdat hij besmet is met Covid heeft Peter Strijker afgezegd.  Frits van Waalsdorp, onze compagnie sergeant-majoor (CSM) van de landmachters, is vanwege ouderdomsklachten verhinderd.

Dames en heren, zoals jullie weten is door Covid perikelen onze reünie twee keer uitgesteld geworden, waarbij we in 2020 wellicht de Bologna zaal op de KMA  hadden mogen gebruiken. We hebben diverse pogingen gedaan om deze reünie van vandaag ook te organiseren op de KMA. Helaas waren er diverse obstakels van de KMA-autoriteiten waardoor wij zijn uitgeweken naar de bakermat van de cavaleristen. Dank aan de Commandant van de Bernhard kazerne en zijn facilitaire dienst dat wij in deze prachtige lokaliteit mogen zijn.

Beste mensen, in 1975 zijn we begonnen met 170 personen (123 van de landmacht en 47 van de luchtmacht). Dit heb ik uit de cadetten almanak. Rob Vaseur, Faried Ilhahibaks en ik sloten aan ongeveer een week na aanvang van de opleiding in Woensdrecht, Het introductie bivak. Onder het maaiveld konden wij als Surinaamse cadetten niet blijven, onder anderen dankzij de bijzondere aandacht van de sportinstructeurs Tielemans en de nu wijlen van Dongen en Nagelkerke.

90 van ons, van de 170, hebben de eindstreep, de cadetten bull gehaald in 1979.

Een jaar later hebben de asymptoten, ongeveer 10 van jaargang 1975 hun bull gehaald.

Maar onder ons nu zijn er ook aardig wat asymptoten uit het jaar voor ons (1974). Ik noem Richard van Eijsden, Hans Blondeel Timmermans, Ferdi van Hilten, Joes van Nijnanten. Ruudje Ubachs, Hans Bochmans. Koert Gerzon. Paul Neuman. En natuurlijk MACHIEL Huisman. Hij is vandaag jarig. Lang zal die leven!! 70 jaar. Welkom bij de club van 70 Machiel. We wensen je nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.  LANG ZAL DIE LEVEN……… HIEPERDEPIEP!!

Lieve mensen. In de loop der jaren zijn diverse jaargenoten ons komen te ontvallen. Laten we stilstaan bij de nu getoonde beelden. Te beginnen bij Pieter Enzerink, vervolgens Frans van Dorp, Arend de Jong, Aart Uitenboogaard, Rob Lagerweij, Eelco Bleeker,

Reinder Alkema, Rob Roling, Arthur Monteiro, Wout Bouwmans, Bernhard Jan Dieteren, Henk Botzen en Henk Post.

Ook is een aantal partners van onze collega’s overleden.  Ik noem jullie de namen de echtgenote van Luc Vermeulen in 2016, zij heette Bernadette. De echtgenote van Bert Buitenga, Lidwien, Zij overleed in 2018 en ten slotte de echtgenote van Rob Kramer, Helga. Zij overleed in 2020. Ik weet niet of ik volledig ben beste mensen. Als u meer namen weet, gaarne bekendmaken.

Ook twee boegbeelden van de KMA  zijn niet meer onder ons. Dat zijn de sportinstructeurs Gerard van Dongen (ai mannen, neem er nog maar tien) en Jan Nagelkerke (de super judo instructeur).

Laten wij ook gedenken de Britse KONINGIN Elisabeth, die maandag jongsleden naar haar laatste rustplaats is gebracht.

 We herinneren ons de uitwisselingen met de Britse KMA, Sandhurst en de interacademiale sportwedstrijden. Atletiek, rugby etc.

Dames en heren, dat al deze overledenen moge rusten in vrede. Mag ik jullie vragen, indien mogelijk te gaan staan en 1 minuut stil te zijn.

IK DANK JULLIE WEL.

Beste mensen, onze MA jaargenoten zijn er dit jaar niet bij. Dat betekent 12 personen minder. Zij houden momenteel in Spanje hun jaarlijkse reünie bij John Bulsing, onze infantroos MA ér.  Voor een volgende reünie zullen we tijdig e.e.a. op elkaar afstemmen, zodat we met nog meer mensen bij elkaar kunnen zijn.

Nogmaals we zijn verheugd dat ook onze CC Wim Kramers samen met zijn echtgenote Jacomien vandaag met en tussen ons is. Dank je wel Willem dat je gevolg hebt gegeven aan de uitnodiging. Wim. Wij zijn nu de 60-plussers en een enkeling onder ons al 70 jaar, met alle respect jij bent reeds de 80 gepasseerd. Wim is nu 81. Wim toch zijn we nieuwsgierig hoe je aan de bijnaam Biels gekomen bent. Klopt het dat dat kwam omdat jij als dwarsligger bekend stond bij collega’s?

Dames en heren. In 2025 is het dan 50 jaar geleden dat we opkwamen en daar willen wij zeker bij stil blijven staan. Wij, als reünie commissie, denken daarbij aan een soiree in gepaste kleding te organiseren. Zijn jullie het daarmee eens?

Als er geen bezwaar is, blokkeer dan alvast in jullie agenda week 35 van 2025. De dag wordt zo spoedig mogelijk door ons bekend gemaakt.   Wellicht hebben jullie ook ideeën? Jullie begrijpen wel dat we uiterste best zullen doen om dit feest op de KMA te organiseren. Met de hulp van de generaals uit ons jaar en hun ongetwijfeld grotere defensienetwerk.

Vraag: Is er animo om jaarlijks een borrel te organiseren?

Vandaag hebben wij een korte borrel bijeenkomst na twee jaar COVID. De zaal hier is voor ons tot 16.00 uur beschikbaar.  Daarna mogen we hier blijven maar er kunnen ook niet- reünisten, werkzaam op de Bernhard gebruik maken van deze zaal vanaf 16.30 uur.  Diegenen die dat willen kunnen vanaf 16.30 gebruik maken van een warme maaltijd verzorgd in het Paresto gebouw hiernaast (tegen eigen kosten, ca 5 euro).

Beste jaargenoten. We hebben jullie instemming nodig via handopsteken.

Math, als secretaris van onze reünie commissie. Mag hij namens ons jaar p.o.c. zijn voor de senaat van de KMA. Zodat hij in die hoedanigheid bij de senaat aangemeld kan worden. Vinden jullie dat goed?

Mededelingen van huishoudelijke aard:

  • Iedereen heeft consumptiebonnen ontvangen. Als die op zijn, gaarne betalen met eigen pin pas,
  • Na afloop is het mogelijk op eigen kosten een warme maaltijd te genieten bij Paresto in het gebouw hiernaast. Dat kan vanaf 16,30 uur.
  • De reünie is formeel tot 16.00 uur, echter er is genoeg tijd om na te blijven, alleen is de zaal van 16,30 opengesteld voor eenieder van de kazerne.

Omstreeks 16.00 uur zullen we de reünie afsluiten met het bonsoir mes amis!

Dames en heren. Mag ik alvast de reünie commissie heel hartelijk danken voor hun inzet. Dat zijn Richard van Eijsden, Leo Meijers en Mathieu Wijers.

Mag ik naar voren roepen onze senaat voorzitter, Eric de Bruine.

Eric wil je na jouw speech ons jaarlied inzetten?

The floor is yours Eric.

Dank voor jullie aandacht.

Ronald Dongor

Reünie opkomst jaar 1975 KMA Breda.

Amersfoort, 220922