UITNODIGING REUNIE 2022

BERNHARD KAZERNE

AMERSFOORT

22 september 2022

Beste jaargenoten, oud cadetten en oud stafleden,

Na een eerste mailing een paar weken geleden en de zeer positieve respons (68) hierop, hebben we als bestuur unaniem besloten de bijeenkomst op 22 september door te laten gaan. Zeker ook omdat we als gevolg van de Corona perikelen onze eerder geplande bijeenkomsten in 2020 en 2021 hebben moeten cancelen. Daarnaast worden we elke jaar een jaartje ouder en nemen de gezondheidsklachten bij menigeen toe.

Onze laatste bijeenkomst dateert alweer van 25 oktober 2019.   Destijds werd gekozen voor een samenzijn in Arnhem bij het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen te Bronbeek, in de Kumpulan omdat de KMA niet beschikbaar was voor ons.

Ook nu bleek de KMA een brug te ver vanwege onderhoud en hebben we gekozen om centraal in Nederland bij elkaar te komen. De keuze is gevallen op de Bernhardkazerne, het Walhalla van onze cavaleristen, te Amersfoort.

Zoals in een eerdere mail aangegeven hebben we deze keer gekozen voor een samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje (snack).

Jullie worden vanaf 13.15 uur verwacht in de All Ranks mess van de Bernhardkazerne alwaar de koffie klaar zal staan. Onder het genot van een drankje en hapje zullen we tot 16.00 uur weer herinneringen kunnen ophalen.

Om alles zo goed mogelijk voor te bereiden vragen we je vriendelijk bijgevoegde vragen te beantwoorden en via mail naarmathweijers@hotmail.com te sturen. De bijdrage van Euro 10,- per persoon verzoeken we je voor 31 aug 2022 over te maken op rekeningnummer  NL55 INGB 0005314533 t.n.v. Leo Meijers  onder vermelding van “reünie september”. Als je in eerdere mailing hebt aangegeven niet deel te nemen, hoef je niet opnieuw te reageren, tenzij je alsnog overweegt om  te komen.

In de loop der jaren zijn ons helaas verschillende collega’s en/of partners ontvallen. Daarvan zijn we helaas niet altijd op de hoogte gebracht.  Indien je op de hoogte bent van het overlijden of ernstige ziekte van een oud collega of diens partner,  wil ons dan informeren zodat we bij verder contact hiermee rekening kunnen houden.

We hopen ons complete jaar – voor zover mogelijk – weer  te mogen ontmoeten. Onze Ma-tjes wensen we een gezellig verblijf in Spanje.

Het organiserend comité,

Ronald Dongor, Richard van Eijsden,  Leo Meijers en Math Weijers