WEBSITE GELANCEERD

VAN DE VOORZITTER, RO DONGOR

Amices, jaargenoten, partners, weduwen en stafleden,

Mede namens Leo, Math en Richard welkom op onze eigen website – door Carel Banse ontworpen.

Het is mij een waar genoegen jullie allen uit te nodigen om via dit medium elkaar geïnformeerd te houden over alle leuke en minder leuke zaken/ontwikkelingen in ons leven. Lief en leed delen.

Op de gehouden reünie van 25 oktober 2019 en de reünies daarvoor, is gebleken dat er een behoefte bestaat om elkander eens in de zoveel tijd te ontmoeten.

Ik persoonlijk stel het zeer op prijs om het contact met mijn jaargenoten te onderhouden en te behouden.

Op de KMA hebben wij er een zeer waarde-/respectvolle basis voor gelegd. Laten wij dat a.u.b. onderhouden.

Wij allen zijn inmiddels 60-plussers en zullen elkaar mogelijk in de toekomst ook de nodige aandacht moeten geven.

Ik verwijs naar de grote eenzaamheid die steeds meer ontstaat in de hedendaagse samenleving.

Let we enjoy our life with our loved ones and stay in touch with each other.

Best regards,

Ronald Dongor