Home

Welkom op de website van de

Reünie Vereniging KMA Opkomst 1975.

Amice,

 

Beste jaargenoten, partners, weduwen en stafleden,

 

Mede namens Leo, Math en Richard welkom op onze eigen 

–  door onze jaargenoot Carel Banse – ontworpen website.

Hartelijk dank Carel.

 

Het is mij een waar genoegen jullie allen uit te nodigen om via dit medium elkaar geïnformeerd te houden

over alle leuke en minder leuke zaken/ontwikkelingen in ons leven. Lief en leed delen.

 

Op de gehouden reünie van 25 oktober 2019 en de reünies daarvoor,

is gebleken dat er een behoefte bestaat om elkander eens in de zoveel tijd te ontmoeten.

 

Ik persoonlijk stel het zeer op prijs om het contact met mijn jaargenoten te onderhouden en te behouden.

Op de KMA hebben wij er een zeer waarde-/respectvolle basis voor gelegd.

Laten wij dat a.u.b. onderhouden.

 

Wij allen zijn 60-plussers en zullen elkaar mogelijk in de toekomst ook de nodige aandacht moeten geven.

Ik verwijs naar de grote eenzaamheid die steeds meer ontstaat in de hedendaagse samenleving.

Let we enjoy our life with our loved ones and stay in touch with each other.

 

Best regards,

Ronald Dongor

De vereniging staat open voor hen, die bij de Koninklijke Militaire Academie als cadet zijn opgekomen in augustus 1975 en hun (nagelaten)  partners.

 

Ook zij, die zich later hebben aangesloten bij de opkomst 1975, of zich daarmee nauw verbonden voelen, kunnen lid worden van de vereniging. Ook hun (nagelaten) partners zijn welkom.

HET BESTUUR

Voorzitter: 

Ro Dongor

voorzitter@rvkmao1975.nl

Ro Dongor

Secretaris:

Math Weijers

secretaris@rvkmao1975.nl

Math W

Penningmeester:

Leo Meijers

penningmeester@rvkmao1975.nl

Leo Meijers

Lid/fotograaf:

Richard van Eijsden

FB_IMG_1561375896367